Dyrking – hva og hvordan

Her vil det komme informasjon om det vi dyrker på andelsgården.

Følgende planlegges lagt ut fortløpende når 2019-sesongen tar form:

  • Høsteplan – hva dyrkes og når (ca) forventes det å være høsteklart.
  • Beskrivelser eller linker til informasjon om de ulike grønnsakene/grønnsaksgruppene, med særlig fokus på de grønnsakene vi ikke kjenner så godt.
  • Høsteregler og regler for ferdsel i åkeren.
  • Dugnader: hva og hvordan.