Høsteregler

Siden vær- og andre vekstforhold varierer fra år til år, vet man aldri nøyaktig hvor mye man får. Noen vekster kan det være mye av mens andre kanskje gir litt mindre det ene året, og så kan det være omvendt neste år. Andelshavere betaler altså ikke for et bestemt antall kilo varer.

Hva en andelshaver kan høste gjennom sesongen varierer. I starten av innhøstningen (mai/juni) blir det kun en liten smak til hver. Sensommer og høst gir som oftest gode avlinger.

Hver uke sender daglig leder Tove, i samarbeid med vår gartner Katrine, ut høstemeldinger om hva som kan høstes denne uken.

Hvor kan du høste?                                                                                                                     

Vi prøver ut et nytt system for merking i år.

Grønnsakene merkes med skilt i åkeren. Dette håper vi skal gi alle bedre oversikt over hvor de forskjellige plantene står. Katrine vil også tegne et kart og henge på oppslagstavlen som viser hva som er plantet på feltene. Når veksten er klar for høsting vil det settes en malt bambusstav ved skiltet. På høstemeldingen står det også hvilket felt grønnsakene gror på.

Når kan jeg høste?

Du kan høste når det passer deg. Åkeren er tilgjengelig døgnet rundt. Ser du andre på åkeren, er det hyggelig hvis dere hilser på hverandre – det bidrar ikke bare til nye kontakter, men også til skjerming mot uvedkommende.

Hvor mye kan jeg høste?

Les høstemeldingen nøye. Den gjelder for en uke av gangen. Der vil det stå hvor mye du kan høste per andel. Vi skiller mellom enkeltandel og familieandel. En enkeltandel tilsvarer det 1 grønnsaksspisende person spiser pr. uke. En familieandel tilsvarer forbruket til de som bor hjemme i familien. Det er altså ikke meningen å forsyne slekt og venner eller barn som har flyttet hjemmefra.

De fleste ukene kan det stå at du kan høste så mye andelen spiser på en uke av en grønnsak. Andre ganger kan det stå antall grønnsak per andel, noen ganger kan det stå at du kan høste litt eller en smaksprøve av en spesiell grønnsak. Hovedregelen er å høste til ferskkonsum, og ikke at du fryser eller legger på glass større mengder til senere bruk. Hvis vi har mye av en grønnsak eller det nærmer seg frost, kan det stå at du kan høste til konservering.

Hvordan høster jeg?

Vær forsiktig med plantene når du høster, slik at de ikke blir skadet. En del planter vil få gjenvekst såfremt vi høster forsiktig. Prøv å unngå å tråkke på bedene der radene står – gå mellom bedene. Tips til riktig innhøsting vil stå på høstemeldingen. Er du i tvil, spør Katrine, Tove eller andre i åkeren.

På dugnadsdagene vil en i styret ta en høsteveiledning/ runde i åkeren med nye andelshavere, eller de som ønsker det. Det er obligatorisk for nye andelshavere å delta på en slik runde.

Planterester som er igjen etter innhøstingen kan legges igjen på bakken der du høstet det, eller i komposten. Dette er best for meitemarken og åkeren.

Husk å ta med kurver/poser/esker til å høste i og eventuelt kniv/saks. Det vil stå grev til poteter og andre rotgrønnsaker i åkeren, eller du kan låne i den lille låven. Husk alltid å sette tilbake utstyr du har lånt etter bruk.

La besøk i åkeren bli en familieaktivitet. Mange barn liker å høste, ta dem gjerne med, de er alle velkomne sammen med andelshaveren.

Hunder skal ikke tas med ned i åkeren.