Bli andelshaver

Vil du være med i andelsgården, og høste friske økologiske grønnsaker, bær og urter fra en gård der du eier en del av årets avling?

Vårt årsmøte er 27. Mars kl. 18.30 der bestemmes pris på andelene.

Fjorårets priser pr. andel var:                                                                     Voksen andel som deltar på dugnad           kr 2600
Voksen andel som ikke deltar på dugnad   kr 3100
Familie andel som deltar på dugnad           kr 4000
Familie andel som ikke deltar på dugnad  kr 4500
Student andel som deltar på dugnad          kr 2000
Student andel som ikke deltar på dugnad kr 2500

Dugnad det vil si seks timer i løpet av året. Dugnad kan være hjelp på stand, bake kake til dugnadene, hjelpe til ved arrangement som Økologisk Åpen Gård, luke, plante, lage nye skilt i åkeren.

Som andelshaver får du rabatt på utleielokalene på Århus Gård. Telemark Landbruksselskap (eieren av gården) har en fjelleiendom i Bitdal, med en seterbu og en driftshytte, som andelseier kan du få leie de.                                                                            Kontakt:  Ellen Dagsrud –  fmteeld@fylkesmannen.no

Vi har  ledige andeler til 2019-sesongen.
epost: tove@aarhusgaard.no